בית הספר "אמירים"

בית ספר "אמירים" נוסד בשנת הלימודים תשס"ז וחרט על דגלו עיסוק בנושאי טבע וסביבה. בית הספר שוכן בחלקה המערבי של בנימינה באזור השכונות החדשות על יד חאן זרועניה.
בשנת תשס"ח קיבלו בית הספר את האישור להסמכתנו כ"בית ספר ירוק". תלמידי ביה"ס פועלים לשיתוף הקהילה בבנימינה כולה בנושא "חשיבה ירוקה" ושימור אתרים.
בית הספר נקרא ע"ש אברה מגלי ז"ל מי שהיה ראש המועצה המקומית בנימינה בין השנים 1965-1974. בהיותו ראש המועצה קידם את הקמת איגוד ערים לחינוך, ופתיחת "חטיבת ביניים" האזורית.
אברהם מגלי ז"ל היה בן שכונת יעקב,שתושביה הגיעו לבנימינה בעיקר מגרוזיה בשנת 1929 והיו מקוטפי היסמין.

http://www.atarnet1.net/nodeweb.asp?t=27374
 

חזרה